Rookdichtheid

De rookdichtheid van onder andere de kozijnen is van levensbelang. Bij een brand zorgen namelijk niet de vlammen maar de rookontwikkeling voor de meeste slachtoffers. Sira heeft in samenwerking met Leakworx een techniek ontwikkeld waarmee het mogelijk is om rooklekkages van bestaande constructies op te sporen. Door het toepassen van deze techniek is te bepalen of een bestaande constructie rookdicht is. Dit geeft eenvoudig en snel inzicht in de huidige status van de brandveiligheid. Blijkt het pand veilig? Dan zorgt SIRA ervoor dat de rookdichtheid wordt gewaarborgd en de brandveiligheid verhoogd. 

De rookdichtheid op onderstaande foto draagt niet bij aan de brandveiligheid. De rooklekkage is door gebruik van ultrasoon techniek zichtbaar. De rooklekkage bevindt zich aan de onderzijde van de deur en aan de linker bovenzijde.

Wet- & regelgeving

Sinds eind 2015 is de wetgeving omtrent de rookwerendheid van constructies aangescherpt. Deze wetgeving is in eerste instantie alleen bedoeld voor nieuwbouw en verbouwingen waarbij een bouwvergunning noodzakelijk is. In de toekomst zullen deze eisen ook gaan gelden voor bestaande gebouwen.

Gradaties rookdichtheid

De rookdichtheid kent volgens de NEN 1634-3 twee gradaties: Sa en S200.

De Sa-eis zegt iets over koude rook (20c) en hierbij wordt de onderzijde van een deurconstructie niet meegenomen in de beoordeling. Bij deze meting mag de deurconstructie maximaal 3 m3/per uur per m1 kozijnlengte rook doorlaten.

De S200-eis zegt iets over warme rook (200c) en hierbij worden alle zijden van de deurconstructie in de meting meegenomen. Bij deze meting mag de deurconstructie maximaal 20 m3/per uur rook per deur doorlaten.

Op de foto aan de rechterzijde ziet u een foto van een rooklekkage d.m.v. ultrasoon techniek.